Úvod

Letní nepobytové tábory

Letní nepobytové tábory pro žáky 1. - 5. ročníků
Letní nepobytové tábory jsou spolufinancovány z operačního programu ZAMĚSTNANOST (Projekt: "Děti se radují, dospělí o ně pečují a rodiče klidně pracují" - reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008119).

Termíny v roce 2020:
Olšany:     III. turnus : 27. 7. - 31. 7.    IV. turnus: 3. 8. - 7. 8.
Bohdíkov:   I. turnus : 13. 7. - 17. 7.     II. turnus : 20.7. - 24. 7.
Hrabenov:   V. turnus: 10. 8. - 14. 8.     VI. turnus: 17. 8. - 21. 8.

K 10. 3. jsou obsazeny oba turnusy v Hrabenově, v Olšanech a Bohdíkově jsou poslední volná místa.

Pro zájemce:
Informace k letním nepobytovým táborům 2020
Přihláška

Součástí finančního vypořádání celého projektu jsou informace o postavení rodičů na trhu práce. My tyto informace neznáme, a proto vás žádáme o vyplnění jednoho z následujících formulářů:
- formulář - zaměstnanec
- formulář - OSVČ
- formulář - jiné (studium, rekvalifikace, úřad práce)

Žádáme vás, abyste se předem seznámili s vnitřním řádem letních nepobytových táborů.
    © 2020  ZŠ a MŠ Bohdíkov | veškerá práva vyhrazena