Úvod

Užitečné odkazy

Weby pro děti

 

Oblíbené stránky pro děti

http://alik.idnes.cz/

Kamarádské hry

http://www.kamaradske-hry.cz/

Dětské stránky

http://www.detskestranky.cz/

 

 

Různé

 

I-školák

http://www.i-skolak.cz/

Online cvičení

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Testy

http://www.testpark.cz/

Učivo 1.stupně

https://skolakov.eu/

Internetová školička pro 1. Stupeň

http://www.pripravy.estranky.cz/

Encyklopedie „Vševěd“

http://www.vseved.cz//index.php

Encyklopedie křestních jmen

http://krestni-jmena.cz/vyznam/

Encyklopedie „Co je co“

http://www.cojeco.cz/

Tangramy

http://www.bosounohou.cz/tangram/?c=0

Testy ZŠ Dobřichovice - různé

https://www.zsdobrichovice.cz/online-testy/

 

 

Český jazyk

 

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Slovník cizích slov

http://www.slovnik-cizich-slov.cz/

Cvičení pro 1. – 3. ročník

http://cviceni.testy.sweb.cz/CJ.htm

Rýmy

http://www.rymy.cz/

Diktáty

http://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty/

Testy z mluvnice i literatury

http://www.kaminet.cz/ces.php

Diktáty online

http://diktaty.ewa.cz/diktold/index.php

Jazykolamy

http://jalam.cz/jazykolamy.php?pismeno=R

Testy z ČJ

http://testy.mzs-vb.cz/tests.php?okruh=16

Pravopisná cvičení

http://pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/

Internetová jazyková příručka

http://prirucka.ujc.cas.cz/

Čeština

http://www.ocestine.cz/testy/

Testy z češtiny

http://www.mojecestina.cz/testy

Web pro mladé spisovatele, novináře a čtenáře

http://www.sotkoviny.cz/

Testy ZŠ Dobřichovice

http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/cestina/testy/testy.php?go=blank

Procvičování on-line

http://www.pierot.biz/procvicovani-online/cesky-jazyk

Databáze knih

http://www.databazeknih.cz/

Pohádky a legendy

http://www.pohadky.org/

ČJ pro 5. ročník

http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-5rocnik.html

Zajímavé procvičování češtiny

http://www.umimecesky.cz

Úlohy z češtiny pro děti na ZŠ

https://www.gramar.in

Matematika

Matematika pro nejmenší

http://matematika.danielmacek.cz

Matematika hrou

http://matematika.hrou.cz/

Procvičování matematiky hrou

http://www.arcademicskillbuilders.com/

Příklady z matematiky

http://www.pocitejme.cz/

Procvičování on-line

http://www.pierot.biz/procvicovani-online/matematika

Násobky

http://www.smarttutor.com/wp-content/uploads/games/sleeboz_game3%20-%20Stampede.swf

Násobilka

http://www.smartygames.com/igre/math/mulMath.html

Odčítání

http://www.quiz-tree.com/Math-Games---Subtraction_Subtraction-50_1_MG.html

Násobilka

http://www.multiplication.com/games/play/flash-fun

Rychlopočítání

http://www.mathplayground.com/quick_calculate.html

Logické hry - SUDOKU

http://www.jigsawdoku.com/

Logické hry –Projdi čtverci

http://www.superhry.cz/games/950/

Logické hry – Kódované obrázky

http://kod.petricek.net/index.php

Matematika

http://www.ixl.com/math/grade-1

Informatika

 

Hardware

http://interakceprozkolu.kvalitne.cz/priklady.html?gr=82&index=1

Test bezpečného chování na internetu

http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/rady-pro-tebe/test.aspx

Bezpečí na internet

http://www.esafetykit.net/index2.html

Bezpečně na netu

http://www.bezpecne-online.cz/surfuj-bezpecne

Komiksové příběhy

http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/komiksove-pribehy/

Naprogramuj želvě cestu

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=83

Robot Karel

http://karel.oldium.net/

 

 

Prvouka a přírodověda

 

Encyklopedie rostlin

http://www.kvetena.cz/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Atlas hub

http://www.nahouby.cz/

Naše ryby

http://hrudik.sweb.cz/

Fotografický herbář

http://botanika.wendys.cz/

Zvířata ve fotografiích

http://zoo.wendys.cz/

O ptácích

http://www.ornita.cz/

Víš, co je bioodpad?

http://www.ekodomov.cz/fileadmin/3_Ekovychova/Kvizy/kviz_zofka_to_vi.swf

Fotografický klíč k určování rostlin

http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie.php?lng=cz

Květena v ČR

http://www.kvetenacr.cz/

Třídění odpadu - hra

http://www.ekodomov.cz/fileadmin/3_Ekovychova/Odpady_utoci/odpady_utoci.swf

Fotografie z přírody

http://www.naturfoto.cz/

Lexikon zvířat ZOO Praha

http://www.zoopraha.cz/cs/o-zviratech/lexikon

O lese

http://www.mezistromy.cz/

O buňce

http://www.cellimagelibrary.org/home

Kostry

http://www.eskeletons.org/index.html

Fotografie z mikroskopu

http://www.exploratorium.edu/imaging_station/gallery.php?Section=Introduction

Sestav tělo

http://www.spongelab.com/game_pages/bab.cfm

O včelách

http://www.vcelky.cz/

Lidské tělo

http://www.innerbody.com/htm/body.html

Hry s environmentální tematikou

http://www.evvoluce.cz/hry/index.php

Ze světa živočichů

http://www.zoologie.frasma.cz/abecedni%20seznam.html

Atlas hub online

http://www.houbareni.cz/houby.php

 

 

Vlastivěda

 

Dějiny zemí Koruny české v datech

http://www.libri.cz/databaze/dejiny/uvod.html

Státy a jejich představitelé

http://www.libri.cz/databaze/staty/

Kdo byl kdo v našich dějinách do r. 1918

http://www.libri.cz/databaze/kdo18/

Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. stol.

http://www.libri.cz/databaze/kdo20/

72 jmen české historie

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169539755-72-jmen-ceske-historie/208572232200006/

Středověk

http://www.e-stredovek.cz/index.php

Hrady, tvrze, zříceniny

http://www.hrady.cz/

Dějepisné hry

http://www.davidmikolas.cz/dejepis_hry.html

O husitech

http://husitstvi.cz/

Dějiny českého národa

http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230001/video/#pageContent

O praotci Čechovi

http://www.praoteccech.cz/

Pražský hrad

http://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/turisticky-rozcestnik/index.shtml

Muzejní sbírky ČR

http://esbirky.cz

 

 

Hudební výchova

 

Bicí nástroje

http://www.rinki.net/pekka/monkey/

Vytvoř sbor

http://www.incredibox.com/en/#/application

Notová osnova

http://www.blanksheetmusic.net/

Komponujte s počítačem

http://www.toytheater.com/composer.php

Bicí

http://www.quiz-tree.com/Percussion_Instruments_main.html

Velký zpěvník

http://www.velkyzpevnik.cz/zpevnik

Sestav si písničku

http://www.toytheater.com/music-maker.php

Vyzkoušej hru na různé nástroje

http://www.buttonbeats.com/

Vyzkoušej hru na 3 nástroje

http://www.ababasoft.com/music/music.html

Hudební nástroje

http://a.dolimg.com/media/en-US/games/nondxdgames/pre_lte_magicinstruments/quincymagicinstruments.swf

 

 

Výtvarná výchova

 

Výtvarné nápady

http://www.tvorive.estranky.cz/

Domácí nápady

http://www.domaci-napady.cz/

Výtvarné videonápady

http://www.golden-secret.com/

Výtvarné nápady a omalovánky

http://www.i-creative.cz/

Návody k výtvarným technikám

http://www.hobby-kohout.cz/techniky/

Zajímavé stránky - odkazy

https://mojevytvarka.webnode.cz/zajimave-stranky/

Šikulové

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sikulove/410234100091022/

Angličtina (cizí jazyky)

 

Překladač i se zvukem

http://translate.google.cz/?hl=c

Anglicko- český on-line slovník

http://cs.bab.la/slovnik/anglicky-cesky

Angličtina na internetu zdarma

http://www.helpforenglish.cz/

Testy z angličtiny

http://testy.mzs-vb.cz/tests.php?okruh=17

Aktivity pro AJ

http://www.crickweb.co.uk/ks1science.html#bodypart

AJ s Karkulkou

http://www.aktivnistudium.cz/cervena-karkulka/

Doplň text

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/language-games/fill-the-gaps

Doplň slovo do věty

http://www.funbrain.com/cgi-bin/ww.cgi?A1=s&A2=0&A3=0

Tvorba komiksů

http://www.makebeliefscomix.com/

Hry pro výuku angličtiny

https://www.gamestolearnenglish.com/

Procvičování angličtiny

https://www.umimeanglicky.cz/

Angličtina pro 3. třídu

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida
    © 2020  ZŠ a MŠ Bohdíkov | veškerá práva vyhrazena