Úvod

Kontakty


Základní škola a Mateřská škola Bohdíkov,
okres Šumperk, příspěvková organizace
789 64  Bohdíkov  48


ZŠ - 583 246 158, 739 013 671
Školní jídelna - 734 471 557
Školní družina - 583 210 957, 734 324 673
Učebna HV - 583 286 346


zs.bohdikov@seznam.cz
sj.bohdikov@seznam.cz
datová schránka: mb5mbmm

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Bohdíkov

Pracoviště ZŠ Bohdíkov Telefon Email
Mgr. Alena Vokurková
Mgr. Eva Fleischerová
Mgr. Petra Straková
Bc. Markéta Pípová
Lenka Šimková, DiS.
Markéta Kuncová
Petra Drongová
Michaela Buchtová
Anna Reichlová
Irena Spáčilová
ředitelka školy, učitelka ve 4. a 5. ročníku
třídní učitelka 1. ročníku, zástupkyně ředitelky
třídní učitelka 4. a 5. ročníku
třídní učitelka 3. ročníku, asistent pedagoga
třídní učitelka 2. ročníku, učitelka angličtiny
vychovatelka ŠD - 1. oddělení, asistent pedagoga
vychovatelka ŠD - 2. oddělení, asistent pedagoga
účetní
školnice
školnice
739 013 671
583 246 158
583 246 158
583 246 158
583 246 158
734 324 673
725 253 517
583 246 158
583 286 346
583 286 346
zs.bohdikov@seznam.cz
eva@fleischer.cz
strakovka@seznam.cz
mmarkett.p@gmail.com
lenkasimkova@post.cz
marketkuncova@seznam.cz
ppdrongova@seznam.cz
buchtovami@seznam.cz
Kde nás najdete


    © 2019  ZŠ a MŠ Bohdíkov | veškerá práva vyhrazena | 669 738 návštěvníků