Úvod

Informace - 3. ročník


Zde naleznete týdenní plány s domácími úkoly pro děti. V každý pracovní den v době od 9:00 do 12:00 h a od 20:00 do 21:00 h budou vyučující on-line k dispozici tak, aby mohli upřesňovat informace nebo neprodleně reagovat na případné dotazy.
kontaktní e-mail: mmarkett.p@gmail.com

Týdenní plán č.1 (11.3-20.3.2020)

Týdenní plán č.2 (23.3-27.3.2020)
- Pracovní list - číslovky
- Prvouka - světlo a teplo
- Básnička - Jarní psaní
- Dopis od vychovatelek ŠD - Jarní tvoření

Týdenní plán č.3 (30.3.-3.4.2020)
- Básnička - Velikonoce v jiných zemích
- Angličtina - slovíčka
- Pracovní list - slovesa
- Pracovní list - Osoba u sloves
- Prvouka - Velikonoce

Týdenní plán č.4 (6.4.-10.4.2020)
- ČJ - Skloňování podle pádových otázek
- ČJ - Doplňovačka na známky
- Čtení - Velikonoční vejce - text
- Čtení - Velikonoční vejce - otázky
- Prvouka - rostliny
- Angličtina - pracovní list

Týdenní plán č.5 (13.4.-17.4.2020)
- PRV - Test - rostliny
- AJ - slovní zásoba
- ŠD - sběr léčivých bylinek (nepovinné)

Týdenní plán č.6 (20.4.-24.4.2020)
- Prvouka - učebnice str. 60,61,62
- ŠD - Máme rádi domácí zvířata (nepovinné)

Týdenní plán č.7 (27.4.-1.5.2020)
- Prvouka - Ryby
- Prvouka - Básnička - ryby
- Prvouka - Plazi
- Prvouka - Obojživelníci
- Prvouka - Otázky
- Angličtina - pracovní list
- ŠD - Den Země a třídění odpadu (nepovinné)
- ŠD - Den Země - pracovní list (nepovinné)
- ŠD - Den Země - omalovánka (nepovinné)

Týdenní plán č.8 (4.5.-8.5.2020)
- ČJ - Pády - opakování
- ČJ - Podstatná jména - opakování
- ČT - Babička na inzerát
- Prvouka - Vesmír
- Angličtina - příloha

Týdenní plán č.9 (11.5.-15.5.2020)
- ČJ - Kočka - pády
- ČJ - Pády podstatných jmen + přísloví
- ČJ - Číslo u sloves
- Prvouka - Otázky - Slunce a planety
- Angličtina - příloha (Have got, haven't got)

Týdenní plán č.10 (18.5.-22.5.2020)
- ČJ - Osoba u sloves
- ČJ - Osoba u sloves - procvičování
- PRV - Výpravy do vesmíru
- AJ - slovíčka
- ŠD - Moje rodina - pracovní list (nepovinné)

Týdenní plán č.11 (25.5.-29.5.2020)
- ČJ - Čas u sloves
- ČJ - Čas u sloves - procvičování
- ČJ - Infinitiv + procvičování
- PRV - Les
- PRV - Lesy, datel a strakapoud
- PRV - tajenka

Týdenní plán č.12 (1.6.-5.6.2020)
- ČJ - Časování sloves
- ČJ - Časování sloves - procvičování
- ČJ - Slovesa - opakování
- ČJ - Věta jednoduchá a souvětí
- PRV - Okolí lidských obydlí
- PRV - otázky
- AJ - slovíčka

Týdenní plán č.13 (8.6.-12.6.2020)
- ČJ - Věta jednoduchá a souvětí
- ČJ - Slovesa - osoba a číslo
- ČJ - opakování
- PRV - Pole
- PRV - Zajímavosti
- PRV - Tajenka
- AJ - slovíčka

Týdenní plán č.14 (15.6.-19.6.2020)
- ČJ - Vyjmenovaná slova
- ČJ - Slovní druhy
- ČJ - O lišce a čápu I.
- ČJ - O lišce a čápu II.
- PRV - Louka
- PRV - Léčivé byliny
- PRV - Živočichové na louce
- PRV - Lidové názvy rostlin
- PRV - Zajímavosti - rostliny
- PRV - U vody
- PRV - Vodní živočichové
- PRV - Zajímavosti - voda
- PRV - Hra čeština s prvoukou
- AJ - slovíčka

    © 2020  ZŠ a MŠ Bohdíkov | veškerá práva vyhrazena | Prohlášení o přístupnosti