Úvod

Základní informace o škole

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bohdíkov, okres Šumperk, příspěvková organizace


Kontaktní informace:
- adresa: Bohdíkov 48, 789 64 Bohdíkov
- telefon: 583 246 158, 739 013 671
- e-mail: zs.bohdikov@seznam.cz
- www: http://zsbohdikov.cz/
- ID Datové schránky: mb5mbmm
- IČO: 70984531
- DIČ: nejsme plátci DPH
- IZO: 600 147 941


Bankovní spojení: 163015311/0600 (MONETA Money Bank a.s.)


Ředitelka školy: Mgr. Alena Vokurková


Důvod a způsob založení: Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění školního a závodního stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna, školní jídelna-výdejna.
- právní forma: příspěvková organizace
- zřizovatel: Obec Bohdíkov, Bohdíkov 163, 789 64 Bohdíkov


Organizační struktura:
Základní škola a Mateřská škola Bohdíkov, okres Šumperk, příspěvková organizace
- Základní škola Bohdíkov - sídlo: Bohdíkov 48, 789 64 Bohdíkov, IZO: 102668353
- Mateřská škola Bohdíkov - sídlo: Bohdíkov 114, 789 64 Bohdíkov, IZO: 150005784
- Mateřská škola Raškov - sídlo: Raškov 159, 789 64 Bohdíkov, IZO: 150005784
- Školní družina - sídlo: Bohdíkov 48, 789 64 Bohdíkov, IZO: 120300702
- Školní jídelna - sídlo: Bohdíkov 114, 789 64 Bohdíkov, IZO: 102980811
- Školní jídelna-výdejna - sídlo: Raškov 159, 789 64 Bohdíkov, IZO: 102980811


Žádosti o informace, stížnosti a jiné podněty:
Žádosti o informace, stížnosti a jiné podněty lze podat:
- ústně: v kanceláři ZŠ Bohdíkov, MŠ Bohdíkov, MŠ Raškov nebo ŠJ Bohdíkov
- písemně: osobně v kanceláři ZŠ a MŠ nebo poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Bohdíkov, Bohdíkov 48, 789 64 Bohdíkov
- e-mailem: zs.bohdikov@seznam.cz
- prostřednictvím datové schránky: mb5mbmm
- telefonicky: 583 246 158, 739 013 671
- úřední hodiny: pondělí - pátek od 8:00 do 14:00 (v době školních prázdnin po předchozí domluvě)

Přehled datových formátů dokumentů, které se přijímají v digitální podobě: doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, pdf, pfd/a, txt, jpg, zfo
Elektronický dokument může být zaslaný jako příloha e-mailem nebo datovou schránkou, případně doručený na CD nebo USB flash disku.
Pokud elektronicky podaná datová zpráva obsahuje chybný datový formát, který nemůže být přečtený, popř. zpráva obsahuje formát, který může způsobit škodu na počítači/síti školy, nebude tato zpráva přijata a dále zpracovávána.
Pokud je přijatá zpráva částečně nečitelná, obsahuje vady, je neúplná, má nečitelné přílohy apod., bude o tom podatel informovaný a bude mu poskytnutá přiměřená lhůta k odstranění nedostatků.


    © 2020  ZŠ a MŠ Bohdíkov | veškerá práva vyhrazena | Prohlášení o přístupnosti