Úvod

Kontakty
Základní škola a Mateřská škola Bohdíkov,
okres Šumperk, příspěvková organizace
789 64  Bohdíkov  48
IČO: 70984531

pracoviště MŠ Bohdíkov a ŠJ Bohdíkov: Bohdíkov 114, 789 64
pracoviště MŠ Raškov: Raškov 159, 789 64 Bohdíkov

ZŠ - 583 246 158, 739 013 671
Školní jídelna - 734 471 557
Školní družina - 583 210 957, 734 324 673
Učebna HV - 583 286 346
MŠ Bohdíkov - 733 759 420
MŠ Raškov - 739 013 694

zs.bohdikov@seznam.cz
ms.bohdikov@seznam.cz
ms.raskov@seznam.cz
sj.bohdikov@seznam.cz
datová schránka: mb5mbmm
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Bohdíkov

Pracoviště ZŠ Bohdíkov Telefon Email
Mgr. Alena Vokurková
Mgr. Vendula Johnová
Lenka Šimková, DiS.
Mgr. Eva Fleischerová
Mgr. Petra Straková
Bc. Markéta Pípová
Markéta Kuncová
Petra Drongová
Michaela Buchtová
Anna Reichlová
Irena Spáčilová
ředitelka školy, učitelka ve 4. a 5. ročníku
třídní učitelka 1. ročníku
třídní učitelka 2. ročníku, učitelka angličtiny
třídní učitelka 3. ročníku, zástupkyně ředitelky
třídní učitelka 4. a 5. ročníku
učitelka
vychovatelka ŠD - 1. oddělení, asistent pedagoga
vychovatelka ŠD - 2. oddělení, asistent pedagoga
účetní
školnice
školnice, správkyně tělocvičny
739 013 671
583 246 158
583 246 158
583 246 158
583 246 158
583 246 158
734 324 673
725 253 517
583 246 158
583 286 346
737 466 473
zs.bohdikov@seznam.cz
johnovav@zsbohdikov.cz
simkova@zsbohdikov.cz
fleischerova@zsbohdikov.cz
strakova@zsbohdikov.cz
pipova@zsbohdikov.cz
kuncova@zsbohdikov.cz
drongova@zsbohdikov.cz
buchtova@zsbohdikov.czPracoviště MŠ Bohdíkov Telefon Email
Jana Průchová, DiS.
Bc. Jana Wojeschová
Monika Gercisová
Ivana Doležalová
učitelka MŠ, vedoucí odloučeného pracoviště
učitelka MŠ
asistentka pedagoga
školnice MŠ, pracovnice provozu
733 759 420
733 759 420
733 759 420
733 759 420
pruchova@zsbohdikov.cz,
ms.bohdikov@seznam.cz
ms.bohdikov@seznam.cz


Pracoviště MŠ Raškov Telefon Email
Veronika Záluská
Bc. Monika Baslerová
Eva Makáňová
Bohumila Matysová
Naděžda Kubíčková
učitelka MŠ, vedoucí odloučeného pracoviště
učitelka MŠ
asistentka pedagoga
školní asistent
školnice MŠ, pracovnice provozu
739 013 694
739 013 694
739 013 694
739 013 694
739 013 694
zaluska@zsbohdikov,
ms.raskov@seznam.cz
ms.raskov@seznam.cz
ms.raskov@seznam.cz
ms.raskov@seznam.cz

Pracoviště ŠJ Bohdíkov Telefon Email
Milena Dokoupilová
Ludmila Matýsová
vedoucí školní jídelny, pracovnice provozu
kuchařka
734 471 557
734 471 557
sj.bohdikov@seznam.cz
sj.bohdikov@seznam.cz

    © 2020  ZŠ a MŠ Bohdíkov | veškerá práva vyhrazena | Prohlášení o přístupnosti