Úvod
ZpětMateřská škola
Směrnice pro stanovení úplaty za předškoní vzdělávání v mateřské škole
vyvěšeno od 22.10.2017, velikost: 260 Kb
Školní vzdělávací program program pro předškolní vzddělávání platný od 1. 9. 2017
vyvěšeno od 22.10.2017, velikost: 523 Kb
Vnitřní řád mateřské školy platný od 1. 9. 2017
vyvěšeno od 22.10.2017, velikost: 502 Kb
Žádost o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2017/18
vyvěšeno od 25.4.2017, velikost: 29 Kb

    © 2018  ZŠ a MŠ Bohdíkov | veškerá práva vyhrazena      

573 349