Úvod
ZpětMateřská škola
Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve šk. roce 2018/19
vyvěšeno od 23.4.2018, velikost: 17 Kb
Směrnice pro stanovení úplaty za předškoní vzdělávání v mateřské škole
vyvěšeno od 22.10.2017, velikost: 260 Kb
Školní vzdělávací program program pro předškolní vzddělávání platný od 1. 9. 2017
vyvěšeno od 22.10.2017, velikost: 523 Kb
Vnitřní řád mateřské školy platný od 1. 9. 2017
vyvěšeno od 22.10.2017, velikost: 502 Kb
Žádost o přijetí dítěte do MŠ
vyvěšeno od 25.4.2017, velikost: 29 Kb

    © 2019  ZŠ a MŠ Bohdíkov | veškerá práva vyhrazena      

646 304