Úvod
ZpětMateřská škola
Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
vyvěšeno od 1.4.2019, velikost: 21 Kb
Žádost o přijetí do MŠ
vyvěšeno od 1.4.2019, velikost: 32 Kb
Směrnice pro stanovení úplaty za předškoní vzdělávání v mateřské škole
vyvěšeno od 22.10.2017, velikost: 260 Kb
Školní vzdělávací program program pro předškolní vzddělávání platný od 1. 9. 2017
vyvěšeno od 22.10.2017, velikost: 523 Kb
Vnitřní řád mateřské školy platný od 1. 9. 2017
vyvěšeno od 22.10.2017, velikost: 502 Kb

    © 2019  ZŠ a MŠ Bohdíkov | veškerá práva vyhrazena      

661 638