Úvod
ZpětFormuláře
MŠ - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
vyvěšeno od 12.4.2018, velikost: 29 Kb
ZŠ - Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
vyvěšeno od 1.3.2019, velikost: 30 Kb
ŠJ - Souhlas s inkasem
vyvěšeno od 7.2.2018, velikost: 14 Kb
ZŠ - Omluvenka pro uvolnění z výuky, ŠD nebo zájmové aktivity
vyvěšeno od 16.2.2017, velikost: 11 Kb
MŠ - Žádost o změnu docházky do MŠ
vyvěšeno od 12.4.2013, velikost: 35 Kb
MŠ - Žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání na dobu hlavních prázdnin
vyvěšeno od 29.6.2010, velikost: 30 Kb
MŠ - Žádost o prominutí úplaty
vyvěšeno od 26.4.2008, velikost: 34 Kb
MŠ - Žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání
vyvěšeno od 26.4.2008, velikost: 35 Kb
ZŠ - Žádost o použití slovního hodnocení
vyvěšeno od 26.4.2008, velikost: 27 Kb

    © 2019  ZŠ a MŠ Bohdíkov | veškerá práva vyhrazena      

661 637