Úvod
ZpětVýzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na Vybavení pro učebny ZŠ Bohdíkov
Výzva k podání nabídek
vyvěšeno od 9.4.2018 do 25.4.2018, velikost: 529 Kb
Čestné prohlášení
vyvěšeno od 9.4.2018 do 25.4.2018, velikost: 24 Kb
Krycí list
vyvěšeno od 9.4.2018 do 25.4.2018, velikost: 20 Kb
KS vybavení
vyvěšeno od 9.4.2018 do 25.4.2018, velikost: 606 Kb
Technická specifikace a slepý rozpočet
vyvěšeno od 9.4.2018 do 25.4.2018, velikost: 3176 Kb

    © 2018  ZŠ a MŠ Bohdíkov | veškerá práva vyhrazena      

573 358