Úvod

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Bohdíkov, okres Šumperk,
příspěvková organizace
789 64  Bohdíkov  48

 


MŠ Bohdíkov
MŠ Raškov
Školní jídelna
Školní družina
Učebna HV

583 246 158, 739 013 671
733 759 420
739 013 694
734 471 557
583 210 957, 734 324 673
583 286 346

Kontakt_mix

 

zs.bohdikov@seznam.cz
ms.bohdikov@seznam.cz
ms.raskov@seznam.cz
sj.bohdikov@seznam.cz

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Bohdíkov

Pracoviště ZŠ

 

Telefon

Email

Mgr. Alena Vokurková

ředitelka školy, učitelka ve 4. a 5. ročníku

739 013 671

zs.bohdikov@seznam.cz

Mgr. Eva Fleischerová

třídní učitelka 1. a 2. ročníku, zástupkyně ředitelky

583 246 158

eva@fleischer.cz

Mgr. Petra Straková

třídní učitelka 4. a 5. ročníku

583 246 158

strakovka@seznam.cz

Mgr. Vendula Johnová

třídní učitelka 3. ročníku

583 246 158

VendulaJohnova@seznam.cz

DiS. Lenka Šimková

učitelka angličtiny

583 246 158

lenkasimkova@post.cz

Martina Johnová

učitelka, školní asistent ZŠ

583 246 158

martina.john193@gmail.com

Markéta Kuncová

vychovatelka ŠD - 1. oddělení

734 324 673

marketkuncova@seznam.cz

Petra Drongová

vychovatelka ŠD - 2. oddělení, asistent pedagoga

725 253 517

ppdrongova@seznam.cz

Libuše Musilová

účetní

583 246 158

 

Anna Reichlová

školnice

583 286 346

 

Irena Spáčilová

školnice

583 286 346

 

 

 

 

 

Pracoviště MŠ Bohdíkov

Bohumila Matysová

vedoucí učitelka MŠ, vedoucí odlouč. pracoviště

733 759 420

ms.bohdikov@seznam.cz

DiS. Jana Průchová

učitelka MŠ

733 759 420

ms.bohdikov@seznam.cz

Mgr. Blanka Juřičková

školní asistent MŠ

733 759 420

 

Ivana Doležalová

školnice, pracovnice provozu

733 759 420

 

 

 

 

 

Pracoviště MŠ Raškov

Bc. Božena Bára Hlavíková

učitelka MŠ, vedoucí odloučeného pracoviště

739 013 694

ms.raskov@seznam.cz

Veronika Záluská

učitelka MŠ

739 013 694

ms.raskov@seznam.cz

Naděžda Kubíčková

školnice, pracovnice provozu

739 013 694

 

 

 

 

 

Pracoviště ŠJ

Milena Dokoupilová

vedoucí školní jídelny, pracovnice provozu

734 471 557

sj.bohdikov@seznam.cz

Ludmila Matýsová

kuchařka

734 471 557

sj.bohdikov@seznam.cz

    © 2018  ZŠ a MŠ Bohdíkov | veškerá práva vyhrazena      

608 704